word

word
žodis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo ir auklėjimo priemonė, kuria išreiškiama sąvoka. I. Pavlovas žodį laikė signalų signalu. Pirminiai signalai – daiktai ir reiškiniai, veikiantys jutimo organus. Žmogui juos pakeičia antriniai signalai – žodžiai. Sąmonėje žodis atspindi tik bendruosius tikrovės objektų požymius, kurie leidžia suvokti, kas yra daiktas. Žodis apibendrina ir abstrahuoja. Klausantysis suvokia jį tik tada, kai turi žodinės patirties: kai girdimas žodis yra susijęs su kitų žinomų žodžių sistema. Todėl mokant naujų žodžių jie turi būti siejami su jau žinomais žodžiais. Žodžiai jungiami į sakinius – baigtinę mintį. Grupė sakinių, atskleidžiančių vieningą išplėstinę mintį, sudaro tekstą. Žodžiai, sakiniai, tekstai – kalbos elementai. Kalba – pagrindinė žmonių bendravimo priemonė. Žodžiu gali būti pranešama, aiškinama, nurodoma, paveikiama. Pirmųjų dviejų žodžio funkcijų reikšmė daugiau lavinamoji, trečiosios ir ketvirtosios – auklėjamoji. Auklėjant ypatingas vaidmuo tenka ne bet kokiam, o vaizdingam, emocingam žodžiui, atitinkančiam asmenybės poreikius ir interesus. atitikmenys: angl. word vok. Wort rus. слово

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Word — Word, n. [AS. word; akin to OFries. & OS. word, D. woord, G. wort, Icel. or[eth], Sw. & Dan. ord, Goth. wa[ u]rd, OPruss. wirds, Lith. vardas a name, L. verbum a word; or perhaps to Gr. rh twr an orator. Cf. {Verb}.] [1913 Webster] 1. The spoken… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Word Up! — «Word Up!» Сингл Cameo из альбома Word Up! Выпущен …   Википедия

 • word — ► NOUN 1) a single distinct meaningful element of speech or writing, used to form sentences with others. 2) a remark or statement. 3) (a word) even the smallest amount of something spoken or written: don t believe a word. 4) (words) angry talk.… …   English terms dictionary

 • word — [wʉrd] n. [ME < OE, akin to Ger wort < IE * werdh (extension of base * wer , to speak, say) > Gr eirein, to speak, L verbum, word] 1. a) a speech sound, or series of them, serving to communicate meaning and consisting of at least one… …   English World dictionary

 • WORD — WORD, in the Bible, primarily renders the Hebrew davar, but also omer (pl. amarim), imrah, and peh (lit. mouth ). The word of the Lord, an oft–recurring scriptural phrase, signifies a divine communication to man that reveals God s character or… …   Encyclopedia of Judaism

 • word — O.E. word speech, talk, utterance, word, from P.Gmc. *wurdan (Cf. O.S., O.Fris. word, Du. woord, O.H.G., Ger. wort, O.N. orð, Goth. waurd), from PIE *were speak, say (see VERB (Cf. verb)). The meaning promise was in O.E., as …   Etymology dictionary

 • Word — (zumeist von engl. word „Wort“) steht für eine Textverarbeitungssoftware von Microsoft, siehe Microsoft Word ein Datenwort, die Grundverarbeitungsdatengröße bei einem Computer die Bekräftigung oder Zustimmung (zu) einer vorangegangenen Aussage,… …   Deutsch Wikipedia

 • word — [n1] discussion chat, chitchat*, colloquy, confab*, confabulation, consultation, conversation, discussion, talk, tête è tête; concept 56 Ant. silence word [n2] statement account, adage, advice, announcement, bulletin, byword, comment,… …   New thesaurus

 • Word Up — may refer to:*Word Up!, a 1986 R B album by Cameo **Word Up!, a song on the above album, also covered by Gun, Melanie B and Korn *Word Up!, a slang phrase, usually an exclamation or interjection *Word Up, computer pub game, popular in the UK… …   Wikipedia

 • Word — Word, v. t. [imp. & p. p. {Worded}; p. pr. & vb. n. {Wording}.] [1913 Webster] 1. To express in words; to phrase. [1913 Webster] The apology for the king is the same, but worded with greater deference to that great prince. Addison. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Word — Saltar a navegación, búsqueda Word, palabra inglesa que significa precisamente palabra, puede referirse a: El programa de edición de textos Microsoft Word. Palabra (computación). Obtenido de Word Categoría: Wikipedia:Desambiguación …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”